Zdravlje i medicina

Pomoć i rad u kući

Patronažna služba jedna je od sastavnih dijelova primarne zdravstvene zaštite, a predstavlja pružanje zdravstvenih usluga korisnicima izvan zdravstvenih ustanova, u slučaju da za to postoji potreba.

Patronažna zdravstvena zaštita u nadležnosti je domova zdravlja. Cilj je patronažne zdravstvene zaštite pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u domovima, vrtićima, i slično), poticati ih na očuvanje i unapređenje vlastitog zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima života i u posebnim stanjima i okolnostima kao što su kronična bolest, invaliditet, starost ili loša socijalna (materijalna) situacija. Patronažne službe sastavljene su od patronažnih medicinskih sestara koje u dogovoreno vrijeme obilaze korisnike u njihovim domovima ili drugim ustanovama te im pružaju medicinske usluge koje se mogu odnositi na intravenozno primanje lijekova, previjanje rana i slične usluge koje bi inače bile pružene u prostoru ordinacije.

Patronažna djelatnost usko surađuje s drugim socijanim službama i odgojno-obrazovnim ustanovama, na temelju čijih se naputaka omogućava i odobrava sama patronažna usluga korisnicima. Patronažni posjeti korisnicima organiziraju se na osnovi prijave voditeljice patronažne službe koja svakodnevno prikuplja informacije o potencijalnim korisnicima ove usluge. Patronažne su službe obavezne i posjetiti korisnice nakon donošenja djeteta na svijet, a svim korisnicima osiguravaju i savjetovanje na području kompletnog zdravlja i brige za zdravlje. Patronažne službe i usluge pomoći u kući pronađite na portalu Moja Djelatnost.


Istakni svoju kompaniju

Zašto se registrirati?

Zašto se registrirati?


Čini li Vam se da se u moru ponuda ponekad lako možete izgubiti? Usprkos Vašem trudu i ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj klijenata?


Želite proširiti glas o svojoj djelatnosti, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Pitate se kako? JEDNOSTAVNO!

Registracijom na portalu moja-djelatnost.ba postat ćete vidljivi na internetu. Klijenti će Vas brzo moći pronaći u obilju ponuda i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da usprkos trudu i dobrom glasu Vaša kompanija ne privlači dovoljan broj novih klijenata?

Odvojite se od konkurencije, pojačajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca.

Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja djelatnost.

Visoko, više i najviše uz moja-djelatnost.ba.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju